WELKOM OP SOSTER.COM

Algemene voorwaarden

BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SØSTER zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij SØSTER zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

PRIJZEN & KOSTEN 

Alle prijzen die op de website van SØSTER staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Er worden geen verzendkosten berekent  bij bestellingen vanaf €50,- binnen Nederland. De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 7,95 voor Europa & €30,00 buiten Europa. Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is SØSTER bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

LEVERINGEN 

SØSTER streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. SØSTER is niet aansprakelijk voor vertragingen, onvolledige, of ontbrekende leveringen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL of UPS. SØSTER is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. SØSTER betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling door toedoen van SØSTER niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van SØSTER worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

RECLAMATIE & RETOURNEREN 

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. SØSTER raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. SØSTER  zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door SØSTER  geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat SØSTER  er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. U heeft het recht de door SØSTER  geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet SØSTER de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door SØSTER afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. Sale artikelen kunnen niet worden geretourneerd wel geruild

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van SØSTER , van het personeel en de producten van SØSTER voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. SØSTER  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. SØSTER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van SØSTER  De aansprakelijkheid van SØSTER is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SØSTER , dan wel tussen SØSTER  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SØSTER , is SØSTER niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SØSTER .

OVERMACHT

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van SØSTER opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als SØSTER het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij SØSTER of bij de toeleveranciers van SØSTER.

PRIVACY 

SØSTER respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantenrelatie met u. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

SØSTER 
Kattenbos 14
5541 PJ Reusel

E-mail: [email protected]
KvK: 68275021
BTW-nummer:NL31508029B01

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »